Vyhláška č. 50/1978 Sbírky

 

Školení a přezkoušení z Vyhlášky č.50/1978 Sb

    Společnost HARICOM,spol.s r.o. pořádá školení a  přezkoušení osob, které pracují v oboru elektro a které potřebují pro výkon své činnosti/funkce znalosti a certifikát dle Vyhlášky č.50/1978 Sb.

    Školení je pořádáno v sídle firmy, je jednodenní, ověření znalostí je realizováno testem, po úspěšném testu je vydáno uchazeči týž den Osvědčení o odborné způsobilosti dle §14 uvedené Vyhlášky.

Školení a následná Osvědčení jsou prováděna a vydávána v souladu s Vyhláškou pro kvalifikace :
§ 3 pracovníci seznámení
§ 4 pracovníci poučení
§ 5 pracovníci znalí
§ 6 pracovníci pro samostatnou činnost

    Vyšší stupně školení a kvalifikace je nutné provádět za účasti pracovníků z Institutu technické inspekce.

Pro přístup ke zkoušce z § 6 pracovníci pro samostatnou činnost je třeba předložit :
- Doklad o vzdělání v oblasti elektro (výuční list, maturitní vysvědčení apod.)
- Staré osvědčení dle Vyhlášky (pokud bylo vydáno)
- Potvrzení praxe dle požadavku Vyhlášky
- Datum narození a adresu trvalého bydliště (doklad totožnosti)
- Potvrzení od lékaře o schopnosti vykonávat práce na el. zařízení a ve výškách

    Cena školení pro jednu osobu pro § 6 pracovníci pro samostatnou činnost (nejčastěji požadovaná kvalifikace) je 1 300 Kč bez DPH.