Poplachové sirény


    Společnost HARICOM, spol. s r.o. zajišťuje montáž a servis prostředků varování a vyrozumění  (poplachových sirén) a to jak prvků v majetku Hasičských záchranných sborů tak i v majetku ostatních subjektů jako jsou obce, výrobní podniky.

    HARICOM má vybudovaná technická a realizační pracoviště v rámci celé České republiky. Pracoviště jsou vybavena moderní technikou pro montáž a  uvedení do provozu silnoproudé, telekomunikační i radiokomunikační techniky.
Střediska jsou vybavena potřebnou technologií, včetně nutného SW pro zásahy do přijímačů dálkového ovládání, instalovaných na elektrických i na elektronických sirénách. Pomocí obslužných SW lze načítat historii přijímačů, upravovat  vlastní adresy přijímačů a  (v případě potřeby ) konfigurovat vlastní varovné signály.

    HARICOM má zkušenosti s provozem radiové sítě pro dálkové ovládání elektronických sirén,  např. Dukovany ( siréna ovládaná z budovy OÚ ), Krupka ( tři sirény ovládané ze dvou míst,  MěÚ a městské policie ) .K dispozici jsou náhradní díly pro přijímače dálkového ovládání i pro sirény. Opravy vadných dílů zajišťuje vlastními pracovníky nebo smluvně u výrobců zařízení. Montážní a revizní pracovníci společnosti mají zkušenosti s prací ve výškách, jsou vyškoleni a seznámeni se zásadami  bezpečnosti práce.

    HARICOM má přímou obchodní vazbu na společnosti TESLA-Blatná a Technologie 2000, které jsou hlavními výrobci a  dodavateli  technologie a proto je schopna v krátkých termínech zabezpečit opravy, dodávky SW a jeho upgrade. Dále provádí instalace, servis, opravy rotačních sirén všech dostupných provedení a typů (DS 977, MEZ a KIRKE )  včetně jejich generálních oprav.

    V současné době doplňuje spol. HARICOM  koncové prvky sirén o možnost jejich ovládání pomocí mobilních telefonů včetně možnosti hlasového vstupu do daného prvku. Dále montuje zařízení schopné zpětné diagnostiky daného prvku a to jak pro klasické rotační tak i pro elektronické sirény. Vzhledem ke sjednocování varovacích systémů zajišťuje spolupráci elektronických sirén se systémy místních rozhlasů.