Pravidelné kontroly a revize elektroinstalace dle ČSN.

 

 

- revize elektrických zařízení
- revize hromosvodů
- revize přenosných elektrických spotřebičů a prodlužovacích kabelů
- kontroly a revize protipožárních prostupů
- kontroly a revize protipožárních klapek
- odstranění závad, úpravy a montáž elektrických rozvodů

 

Kontroly a revize předáváme k archivaci i v elektronické formě s elektronickým podpisem.