Speciální televizní a satelitní anténní přijímací systémy


    Společnost HARICOM,spol. s r.o. navrhne a zrealizuje pro individuální zájemce, bytové objekty i komerční prostory složité speciální televizní a satelitní anténní přijímací systémy a rozvody.

    Pro příjem digitálních TV pozemských (terestrických) programů v místech s dobrými, ale i se ztíženými příjmovými podmínkami (nebo pro příjem zahraničních pozemských programů) společnost HARICOM provede průzkum v dané lokalitě, zrealizuje podrobná měření úrovní a kvality vyžádaných signálů, navrhne vhodný anténní systém a provede jeho realizaci. Dále zajistí dle požadavku klienta rozvody v bytovém domě, rodinném domku, bytě až do úrovně účastnických zásuvek.

    Pro příjem satelitních digitálních TV a rozhlasových programů z jedné i více družic provede společnost HARICOM výběr vhodného místa pro umístění satelitní antény, provede měření úrovní a kvality vyžádaných programů ze satelitů, navrhne vhodné řešení větvení  rozvodů satelitních signálů, případně navrhne využití aktivních prvků v rozvodech (multipřepínače, zesilovače, diplexery). Samozřejmě na požadavek klienta provede realizaci všech výše uvedených dílčích částí rozvodů od satelitní antény až po účastnické zásuvky.

    Pozemské a satelitní signály je možné slučovat a tak společnost HARICOM nabízí kombinovaný příjem a využití obou typů signálů v rámci jedné či více účastnických zásuvek v domě nebo bytě.

    Každá instalace počínající anténními systémy a končící účastnickými zásuvkami je klientovi předána protokolárně s podrobným měřením a zárukou.